OD projektu, CEZ realizáciu, až PO servis

PROJEKT A NÁVRH

PROJEKT A NÁVRH
PROJEKT A NÁVRH
PROJEKT A NÁVRH
 
PROJEKT A NÁVRH
PROJEKT A NÁVRH
PROJEKT A NÁVRH
 

Naša spoločnosť zabezpečuje projektovú dokumentáciu jednoduchých stavieb, rodinných domov, bytových domov, hotelov a penziónov, administratívnych a obchodných objektov, ako aj priemyselných objektov a hál:

PROFESIE:

  • ARCH - architektúra
  • VZT a CHL - vzduchotechnika a klimatizácia
  • VYK - vykurovanie
  • ZTI - zdravotechnika

STUPEŇ SPRACOVANIA:

  • projekt na územné konanie
  • projekt na stavebné povolenie
  • projekt na realizáciu stavby
  • projekt skutočného vyhotovenia stavby

OBSAHOVÁ ČASŤ:
technická správa, projektová dokumentácia ( pôdorysy rozvodov, schémy, konštrukčné detaily, rezy a pozdĺžne profily ) výkaz materiálu, rozpočet 
Štandardom je vyhotovenie a expedovanie projektov všetkých profesií , projekt sa odovzdáva v tlačenej forme, resp. pri požiadavke objednávateľa aj v elektronickej forme. Všetky náležitosti projektovej dokumentácie a jej obsah sú vopred dojednané s objednávateľom projektu.
Projektovú dokumentáciu zhotovujeme pre všetky stupne projektového vyhotovenia podľa náležitostí, ktoré predpisujú príslušné normy a nariadenia platné na danom mieste. Projekty sú expedované podľa príslušného stupňa vyhotovenia v rozsahu potrebnom pre získanie územného rozhodnutia alebo pre splnenie ohlasovacej povinnosti stavebníka a získanie stavebného povolenia, a taktiež realizačné projekty pre realizáciu stavby.
Projektová dokumentácia je súčasťou architektonického diela a podlieha autorskému zákonu č. 383/1997 Z.z. Prezentované technické výkresy a všetky textové súčasti projektu definujú dielo, alebo jeho časť. Z tohto titulu je projekt duševným majetkom autora a preto používať, rozmnožovať a publikovať ho možno iba so súhlasom autora. Zmeny v projekte je možné vykonať iba s písomným súhlasom autora projektu!

 

HOME || SITE MAP || RSS 2.0RSS
Copyright © 2004-2019 MB Tech s.r.o. klimatizácie a chladenie All rights reserved.
power by