Stavebná činnosť

Komplexné poskytovanie a riešenie stavebných prác tvorí tiež ponuku našich služieb. V rámci malých, ale aj veľkých projektov zabezpečujeme riešenia od realizácie hrubých stavieb, až po najmenšie detaily v interiéroch.