Zdravotechnika

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné služby v oblasti zdravotechniky, inštalácie a prevádzky plynu, dodávku a montáž vonkajšej a vnútornej kanalizácie, vonkajšieho a vnútorného vodovodu z pozinkovaných, plastových, plasthliníkových alebo medených rúr. Zariaďovacie sanitárne predmety, domáce vodárne a automatické stanice na zvyšovanie tlaku vody. Tiež ponúkame úpravne pitnej vody, ponorné čerpadlá kalové ako aj na pitnú vodu, vodomery, hydranty a rôzne iné doplnky. Zaoberáme sa hlavne zdravotechnikou v administratívnych a obytných priestoroch. Pri návrhu dbáme na použitie najmodernejších systémov, ktoré šetria peniaze. Prinášame nové ekologicky a zdraviu prospešné technológie. Poskytujeme komplexné služby v oblasti zdravotechniky.